Rak płuca

Rak płuca Jest złośliwym nowotworem, który rozwija się z gruczołów i błony śluzowej tkanki płucnej i oskrzeli. We współczesnym świecie nowotwór płuc wśród wszystkich nowotworów zajmuje najwyższą pozycję. Według statystyk ta onkologia dotyka mężczyzn osiem razy częściej niż kobiety i zauważono, że im starszy wiek, tym wyższy wskaźnik zapadalności. Na przykład mężczyźni w przedziale wiekowym od sześćdziesięciu do siedemdziesięciu lat na raka płuc cierpią sześćdziesiąt razy częściej niż przed czterdziestym rokiem życia. Grupa szczególnego ryzyka obejmuje czarnych mężczyzn

Rak płuc - przyczyny

Przyczyny rozwoju tej choroby są bardzo zróżnicowane, ale wszystkie można podzielić na niezależne i zależne bezpośrednio od osoby.

Do niezależne (stałych) obejmują czynniki: obecność guza u pacjenta, innych narządów, obecność nowotworowych zmian chorobowych płuc w bezpośredniej rodziny (predyspozycji genetycznej). Oprócz niezależnych czynników należy obecność osoby nie przewlekłych chorób płuc (gruźlica, przewlekłe zapalenie oskrzeli, bliznowacenie tkanki płuc, zapalenie płuc), w wieku ponad pięćdziesiąt lat różnych chorób wewnątrzwydzielniczych (przeważnie u kobiet).

Czynniki zależne lub modyfikowalne to pierwsze, które jest główną potwierdzoną przyczyną raka płuc. Powodując zmiany nowotworowe toksyczne substancje rakotwórcze uwolnione podczas spalania tytoniu i ma około 4000 gatunków (najbardziej niebezpieczną cechę - naftalamin toluidynowy, benzpyrene, związki nitrozowe i metale ciężkie: stront i nikiel). Gdy w płucach przez wdychanego dymu papierosowego, wszystkie z powyższych związków, osadza się na powierzchni błony śluzowej oskrzeli spalanie go w ten sposób niszczenie żywych komórek, co prowadzi do śmierci warstwą śluzu (nabłonka rzęskowego); następnie te związki przez naczynia krwionośne są absorbowane do krwi, co prowadzi już ich w całym organizmie, co powoduje podobne zmiany w narządach wewnętrznych, mózgu, nerek i wątroby.

Wziewane dymem papierosowym, wszystkie szkodliwe związki nie są wypuszczane na zewnątrz i nie rozpuszczają się, ale osadzają się na stałe w płucach, tworząc skupiska, które powoli pokrywają płuca pewną czarną sadzą. Dla porównania: płuca zdrowego człowieka mają miękką, porowatą strukturę i delikatnie różowy kolor, podczas gdy płuca palacza są niebiesko - czarne lub całkowicie czarne szorstkie nieelastyczne tkanki.

Najbardziej niebezpiecznym czynnikiem rakotwórczym jest benzopiren, który wywiera bezpośredni szkodliwy wpływ na błonę śluzową oskrzeli, a nawet w małych dawkach powoduje degenerację normalnych komórek. Pasywnie palenie jest nie mniej niebezpieczne, ponieważ palacz sam bierze niewielką część dymu, wydychając około 80% dymu w otaczającym powietrzu. Ważną rolę w ryzyku zachorowania na raka płuc odgrywa palenie. Jeśli palisz więcej niż dwie paczki dziennie i jeśli masz więcej niż dziesięć lat doświadczenia, ryzyko rozwoju tej onkologii zwiększa się 25 razy.

Oprócz czynników zwiększających ryzyko raka płuc, należy uwzględnić różne efekty zawodowe, które obejmują:

- Prace związane z wydobyciem węgla, przemysłem gumowym, kopalniami radonowymi

- Praca w kowalstwie, związana z produkcją azbestu i szlifowaniem wyrobów metalowych

- Prace nad produkcją lnu, bawełny i filcowania

- Prace związane z bliskim kontaktem z pestycydami i metalami ciężkimi (aluminium, nikiel, chrom, arsen)

Ponadto zanieczyszczenie otaczającego powietrza jest ważnym czynnikiem. Mieszkańcy megamiast dziennie codziennie wdychają tysiące substancji rakotwórczych, które są uwalniane do powietrza w wyniku spalania paliwa samochodowego i funkcjonowania wielu fabryk i roślin. Wdychanie takich związków ostatecznie prowadzi do tego, że błona śluzowa dróg oddechowych ulega degeneracji

Objawy raka płuc

Aby podejrzewać raka płuc, należy podzielić objawy na ogólne i specyficzne. Typowe objawy to: osłabienie, utrata apetytu, utrata masy ciała, nieuzasadnione podwyŜszenie temperatury, pocenie się.

Specyficzne objawy raka płuc :

- bezprzyczynowy, wyniszczający kaszel osłabiający (z towarzyszącym rakiem oskrzeli). Ostrożnie monitorując stan swojego zdrowia, pacjent jest w stanie samodzielnie zauważyć zmieniony charakter kaszlu - staje się on inwazyjny i częstszy, ma charakter zmian w plwocinie. Jeśli kaszel występuje paroksyzmem bez powodu lub z powodu wysiłku fizycznego lub wdychania zimnego powietrza - oznacza to podrażnienie błony śluzowej drzewa oskrzelowego rosnącego w świetle nowotworu. W przypadku rozwoju centralnego raka płuca występuje zielonkawo-żółta plwocina, co wynika z obecności współistniejących zjawisk zapalnych w tkance płucnej

- Być może najbardziej charakterystycznym objawem raka płuc jest krwioplucie (z rozpryskami krwi), w którym krew może być zarówno w postaci ciemnych skrzepów, jak i pienistej jasnoczerwonej. W niektórych przypadkach długotrwałe i intensywne krwawienie z dróg oddechowych prowadzi do śmierci pacjentów. Jednak nie wolno nam zapominać, że krwioplucie może być objawem takich chorób płuc, jak choroba oskrzelowa i gruźlica płuc.

- W związku z trwającymi zmianami w tkance płucnej dana osoba może odczuwać częste duszności. W przypadku, gdy guzy wykiełkują w dużych oskrzelach, możliwe jest, że niedodma całego płuca ma początek, a następnie jego całkowite wyłączenie z pracy

- Początek bólu w klatce piersiowej. Dzieje się tak ze względu na inwazję guza opłucnej (wyściółki surowiczej płuc), który ma wiele końcówek ból, a także ze względu na towarzyszące zapalnych zmian płucnych w inwazyjności głównego splotu nerwów i kości klatki piersiowej

W początkowych stadiach raka płuca ból nie występuje, intensywny uporczywy ból jest charakterystyczny dla zaawansowanego późnego stadium obrzęku

Kliniczne i radiologiczne postacie raka płuc:

- Rak oskrzeli (rak centralny). Rozwija się w świetle segmentowych, płatowych i centralnych oskrzeli. Guz może kiełkować zarówno w świetle oskrzeli, jak i w tkance płucnej otaczającej oskrzela. W początkowych stadiach nowotwór ten nie objawia się w żaden sposób i bardzo często nie jest widoczny na zdjęciach rentgenowskich i fluorografii (cień nowotworu łączy się z naczyniami i sercem). Obecność guza można podejrzewać jedynie przez obecność na rentgenogramie objawów pośrednich: powstawanie w tym samym miejscu powtarzających się zjawisk zapalnych. Charakterystyczne objawy to: duszność, kaszel, krwioplucie, aw szczególnie zaniedbanych przypadkach - wysoka temperatura ciała i ból w klatce piersiowej

- Rak obwodowy. Rozwija się w grubości tkanki płucnej. Symptomatologia jest całkowicie nieobecna, dlatego zawsze ujawnia się całkiem przypadkowo w trakcie powikłań lub w wyniku badania. Bez przejawiania się, złośliwy guz może osiągnąć bardzo duże rozmiary. Często tacy pacjenci, odnosząc się do braku objawów, odmawiają leczenia

- Rak płuc jest rodzajem raka obwodowego. Nowotwór ten charakteryzuje się kiełkowaniem w nerwy i naczynia obręczy barkowej. W większości przypadków tacy pacjenci przez dość długi czas są leczeni przez terapeuta lub neurologa z rozpoznaniem osteochondrozy lub zapalenia pleksitis i udają się do onkologa z bardzo zaawansowanym stadium choroby

- Jama raka (w środku guza znajduje się wgłębienie) jest także rodzajem raka płuc obwodowego. Pojawienie się wnęki w guzie występuje z powodu zapadnięcia się centralnej części guza, co występuje z powodu braku odżywiania podczas wzrostu. Guzy kawitacyjne mogą osiągnąć dziesięć lub więcej centymetrów i bardzo łatwo je pomylić z innymi procesami zapalnymi - torbiele płuc, gruźlica z próchnicą, ropnie. Te nieporozumienia często prowadzą do tego, że z powodu błędnej diagnozy guz nowotworowy rozwija się bez przeszkód bez odpowiedniego leczenia

- Rak podobny do zapalenia płuc. Według objawy bardzo podobne do zapalenia płuc, więc pacjenci otrzymują leczenie wystarczająco długo przez lekarza i dopiero nie ma efektu po leczeniu antybiotykami, spekulowali o obecności guza rakowego. Rak podobny do zapalenia płuc charakteryzuje się przyspieszonym wzrostem i zajmuje jeden / kilka płatów płucnych

- Nietypowe formy raka płuca (mózg, kość, wątroba itp.) wiążą się z objawami przerzutów, a nie z najgroźniejszym nowotworem płuc. W przypadku postaci mózgu klinika udaru jest typowa (dochodzi do utraty przytomności, mowa jest zerwana, kończyna kończyny i kończyna działają po przeciwnej stronie, mogą wystąpić drgawki, podwójne widzenie i bóle głowy). Postać kostna raka charakteryzuje się bólem kręgosłupa, kości kończyn i miednicy; często występują spontaniczne złamania. Postać wątrobowa przejawia się zmianami we krwi, żółtaczką, ociężałością w prawym podżebrzu i powiększeniem wątroby

- Guzy przerzutowe Są wychodzenie z guza pierwotnego - (a. Drugi płuc, prostaty, okrężnicy, piersi, itd.) Lub innego narządu i mają strukturę oryginalnego guza, jak również zdolność do rozwijania się, a tym samym zakłócenia właściwego funkcjonowania narządów. Czasami przerzutów osiągnąć bardzo duże wymiary (dziesięć centymetrów lub więcej), które mogą prowadzić do zgonu pacjentów z chorobami narządów wewnętrznych (wątroby i niewydolności oddechowej, zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, itd.) Lub z powodu zatrucia odpadów nowotworowych. Najbardziej powszechnymi nowotworami przerzutowymi wynikają z drugiego płuc, piersi i okrężnicy, w związku z określonym przepływem narząd Krew (dobrze rozwinięte i bardzo drobnych naczyń krwionośnych komórki nowotworowe z krwi rozstrzygać i zacząć rosnąć, w końcu tworzące kolonię - przerzutów). Nowotwór złośliwy z dowolnego narządu może powodować przerzuty do płuc

Rak płuca - gatunek

Rak płuc dzieli się na dwa typy (w zależności od rodzaju komórek): małe komórki i niedrobnokomórkowe.

Rak drobnokomórkowy (występuje rzadziej) jest bardzo agresywnym nowotworem, ponieważ może bardzo szybko rozprzestrzeniać się poprzez przerzuty do innych narządów. Zwykle u palaczy występuje drobnokomórkowy rak, aw momencie rozpoznania u 60% pacjentów występuje rozległe przerzuty.

Niedrobnokomórkowy rak Światło jest znacznie częściej rozwija się stosunkowo powoli i jest podzielone na trzy rodzaje: raka wielkokomórkowego, raka płaskonabłonkowego płuc (rosną powoli i tworzy z łuskowatych komórek) i gruczolakoraka (rozwija się z komórek produkujących śluz)

Rak płuc - etapy

Na podstawie stopnia nowotworu wpływającego na otaczające tkanki płuc i innych narządów rozróżnia się cztery stadia raka płuca.

1 etap. Złośliwy guz jest mały i nie rozprzestrzenia się na węzły chłonne. Ten etap dzieli się na 1A i 1B. W stadium 1A guz osiąga nie więcej niż trzy centymetry na największej średnicy. Na tym etapie raka stopa przeżycia przez pięć lat wynosi około 40% w przypadku drobnokomórkowego raka i 55-75% w przypadku niedrobnokomórkowego raka. W stadium 1B guz ma od trzech do pięciu centymetrów w największej średnicy, nie rozprzestrzeniając się na inne części ciała i węzły chłonne. Na tym etapie raka przeżycie w ciągu pięciu lat wynosi około 20% w przypadku drobnokomórkowego raka i 45-60% w przypadku niedrobnokomórkowego raka

2 etap. Również podzielone na 2A i 2B. W stadium 2A guz osiąga od pięciu do siedmiu centymetrów na największej średnicy, a nie rozprzestrzenia się na węzły chłonne; lub ma mniej niż pięć centymetrów średnicy, uderzając w najbliższe jasne węzły chłonne. Na tym etapie raka stopa przeżycia przez pięć lat wynosi około 40% w przypadku drobnokomórkowego raka i 35-45% w przypadku niedrobnokomórkowego raka. Na etapie 2B średnica guza osiąga siedem centymetrów, nie sięgając jednak do węzłów chłonnych; lub osiąga średnicę do pięciu centymetrów, a kiełkuje w najbliższych węzłach chłonnych. Na tym etapie wskaźnik przeżywalności przez pięć lat wynosi około 20% w przypadku drobnokomórkowego raka i 25-35% w przypadku niedrobnokomórkowego raka

3 etap. Jest on podzielony na 3A i 3B. W stadium 3A guz osiąga średnicę ponad siedmiu centymetrów i rozciąga się do najbliższych formacji (przepony, opłucnej itp.) I węzłów chłonnych. Ponadto guz może rozprzestrzenić się na węzły chłonne znajdujące się w pobliżu serca. Na tym etapie przeżycie przez pięć lat wynosi 15% w przypadku drobnokomórkowego raka i 20-25% w przypadku niedrobnokomórkowego raka. W stadium 3B guz rozprzestrzenia się w kierunku przeciwnym do dotkniętych węzłów chłonnych płuc klatki piersiowej, do przepony, do środka klatki piersiowej i do błony serca. Na tym etapie przeżycie przez pięć lat wynosi 10% w przypadku drobnokomórkowego raka i 6 do 10% w przypadku niedrobnokomórkowego raka

Czwarty etap. Na tym etapie raka płuc guz ulega przerzutom do innych narządów. Na tym etapie przeżycie przez pięć lat wynosi 1% w przypadku drobnokomórkowego raka i 2 do 15% w przypadku niedrobnokomórkowego raka

Rak płuca - diagnoza

Rozpoznanie tego złośliwego nowotworu jest dość trudnym zadaniem, ponieważ nowotwory mogą bardzo często maskować inne choroby płuc (gruźlica, ropnie, zapalenie płuc). Dlatego ponad pięćdziesiąt procent guzów płuc wykrywa się już w nieoperacyjnych (zaniedbanych) etapach. Na początku ich rozwoju nowotwory same się nie manifestują i można je wykryć tylko przypadkowo lub gdy pojawiają się komplikacje. Aby móc szybko zdiagnozować tę chorobę, wszyscy ludzie są poddawani co najmniej raz w roku badaniu prześwietlenia płuc.

W przypadku podejrzenia raka płuca przeprowadza się następujące badania:

- Fluorografia i radiografia płuc

- Tomografia rentgenowska warstwy podejrzewanego segmentu płuc

- Przeprowadzony z dożylnym kontrastowym rezonansem magnetycznym lub tomografią komputerową klatki piersiowej

- Bronchoskopia. Ta metoda służy do identyfikacji nowotworów drzewa oskrzelowego

- Badanie plwociny i onkarkery

- Torakoskopia i biopsja guza

Ze względu na nieobecność w obecnym czasie uniwersalnej metody badania, która pozwoliłaby na odróżnienie złośliwego raka płuca od innych chorób w 100%, przeprowadzono wszystkie powyższe zespoły badań. Jeśli rozpoznanie pozostaje niejasne, nawet po złożonym badaniu, w celu zapobieżenia pominięciu nowotworu złośliwego, operacji diagnostycznej

Rak płuc - leczenie

Taktyka leczenia raka płuc zależy od rodzaju raka (mała komórka / niedrobnokomórkowa), progresji choroby i ogólnego stanu pacjenta. Do leczenia tej onkologii stosuje się trzy główne metody, które można stosować pojedynczo lub w połączeniu: leczenie chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię. Jednak główną metodą, która daje nadzieję na powrót do zdrowia, jest operacja chirurgiczna.

Chirurgiczne leczenie raka płuc, w zależności od częstości występowania raka, jest interwencja chirurgiczna w celu usunięcia guza, płata / całego płuca. Z reguły leczenie chirurgiczne wykonuje się z niedrobnokomórkowym rakiem. Mała komórka, ze względu na bardziej agresywny przebieg, wymaga innych metod leczenia (chemioterapia, radioterapia). Ponadto nie zaleca się operacji chirurgicznej w przypadkach poważnych chorób współistniejących, guz wpływa na tchawicę lub rozprzestrzenia się na inne narządy. Aby zniszczyć komórki nowotworowe, które często pozostają po operacji, przepisuje się kursy radioterapii i chemioterapii.

Radioterapia - napromieniowanie guza, zatrzymanie wzrostu lub zabicie komórek nowotworowych. Ta metoda leczenia jest skuteczna zarówno w przypadku drobnokomórkowego, jak i niedrobnokomórkowego raka płuc. Radioterapię zaleca się w przypadku występowania różnych przeciwwskazań do operacji lub rozprzestrzeniania się na węzły chłonne. Dość często, aby osiągnąć największą skuteczność leczenia, pokazano połączenie radioterapii z chemioterapią.

Chemioterapia. Ta metoda leczenia raka płuc, w oparciu o odebrane zabijania lub hamuje wzrost i proliferację komórek nowotworowych specjalne leki (docetaksel, doksorubicyna, Bewacyzumab, etc.). Chemioterapia nadaje się również do leczenia nie-drobnokomórkowego i niedrobnokomórkowego raka płuc. Chociaż ta forma terapii jest jednym z powszechnie stosowanych metod, w niektórych przypadkach nie prowadzi do całkowitego wyleczenia z tym raka. Jednakże, chemioterapia może znacząco przedłużyć życie pacjenta, nawet w najbardziej zaawansowanych stadiach raka.

Najważniejszą metodą zapobiegania rakowi płuc jest całkowite zaprzestanie palenia. Ponadto, jeśli to możliwe, należy unikać szkodliwych warunków przemysłowych (bezpośredni kontakt z azbestem, węglem, niklem i innymi szkodliwymi substancjami). Na zasadzie obowiązkowej, raz w roku, wszystkim dorosłym zaleca się poddać prześwietleniu klatki piersiowej (fluorografia). Im wcześniej wykryto raka płuc, tym większe szanse na skuteczne leczenie, które doprowadzi do wyzdrowienia.

Jak leczyć raka płuc: leki i środki folk

Pomimo wysokiego poziomu rozwoju światowej medycyny miliony ludzi na świecie umierają każdego roku na nowotwory złośliwe. W tym przypadku w ostatnich latach choroba znacznie "wzrosła młodo".

Wśród nowotworów złośliwych rak płuc jest diagnozowany częściej niż inne patologie, oceniając młodych i pełnosprawnych pacjentów.

O chorobie

Rak płuca to złośliwe narządy powstające z komórek wyściełających płuca lub oskrzela. Choroba ta charakteryzuje się szybkim przejściem od jednego stadium do drugiego i wczesnym, prawie 100% przerzutem. Przeważnie męska połowa populacji jest chora. Według wskaźników śmiertelności lider wśród onkodiagnoz.

Interwencja chirurgiczna

Operacyjna metoda walki z patologią jest jedynym sposobem na powstrzymanie przebiegu tych nieodwracalnych procesów, które wywołują raka płuc w ciele.

Do jakiego wariantu zabiegu zastosować, lekarz decyduje, na podstawie obrazu klinicznego, stadium rozwoju choroby i ogólnego stanu organizmu po przeprowadzeniu obszernej ankiety.

Pęknięcie klinowe

Cięcie klinowe jest rodzaj chirurgii punktowej tkanek narządów. Dość często postęp choroby dotyka większości płuc. W tym przypadku odcinają się tylko jego poszczególne segmenty, dla których guz już się rozprzestrzenił.

Obcinanie odbywa się wzdłuż linii przejścia tętnic żylnych i dróg oddechowych. Wskazaniem do przewodzenia jest rak płuca na etapie wczesnej diagnozy, gdy wielkość edukacji jest nadal mała i utrzymuje opóźnienie.

Operacja trwa około 4 godzin i obejmuje następujące kroki:

 • środki znieczulające;
 • nacięcie skalpelem w miejscu guza, rozwarstwienie tkanek miękkich mostka i opłucnej płucnej;
 • usunięcie zrostów i przygotowanie narządu do ekstrakcji;
 • zadziwiany fragment zostaje odcięty, nakłada się samochładzające szwy;
 • Organ jest umieszczony na miejscu, szyte są tkanki klatki piersiowej.

Proces rehabilitacji i późniejszego powrotu do zdrowia jest znacznie szybszy niż w przypadku innych rodzajów interwencji, ponieważ ciało jest częściowo zachowane i może funkcjonować.

Prognoza na pomyślnie przeprowadzoną operację jest optymistyczna - pięcioletni próg przeżycia został przezwyciężony przez 85% pacjentów, podczas gdy wielu z nich powraca do normalnego normalnego życia.

Segmentektomia

Segmentektomia jest operacją chirurgiczną, której celem jest usunięcie części płuca lub gruczołu. W razie potrzeby można usunąć regionalne węzły chłonne. Pokazano go w guzach niedrobnokomórkowych w pierwszym i drugim etapie przebiegu choroby. Na tych etapach, dopóki komórki rakowe nie zdołają trafić sąsiednich tkanek, miejsce patologiczne można łatwo amputować.

W tym artykule opisano objawy raka okrężnicy.

Odbywa się to pod znieczuleniem wziewnym. Ma następującą sekwencję:

 • znieczulenie;
 • po rozcięciu tkanek klatki piersiowej za pomocą ekspandera i nożyczek przeprowadza się wydalanie oskrzeli i naczyń, a ich późniejsze przetwarzanie odbywa się za pomocą urządzeń amerykańskich;
 • dalej, lewą ręką, chirurg wyciąga fragmenty do oddzielenia i oddziela je od głównej, zdrowej części narządu;
 • wewnętrzne szwy są stosowane, zmagazynowana część narządu jest ułożona na miejscu i rozcięta wydrążona powierzchnia jest zszyta.

Aktywność fizyczna pacjenta jest ograniczona przez 4 do 5 dni. Przy silnym bólu można mu przepisać środki przeciwbólowe o ukierunkowanym spektrum działania, co może powstrzymać ból.

Prognozy przeżycia są pozytywne - Cztery na pięć operowanych na żywo ponad pięć lat, a dwie - całkowicie wyleczone od patologii. Niestety, na tym etapie przebiegu raka istnieje już ryzyko nawrotu i przerzutów.

Lobektomia

Płuco składa się z trzech segmentów, a lobektomia jest amputacją jednego z nich. Jest przeprowadzany we wczesnych stadiach choroby, kodeks edukacji nie przekracza 3 cm, a także z powiększonymi węzłami płuc.

 • znieczulenie ogólne;
 • w wersji tradycyjnej - wykonuje się sekcję. Część brzegowa jest rozszerzona, organ zostaje usunięty, a jego segment problemowy zostaje amputowany;

operacja wideo - w strefie międzyżebrowej wykonuje się kilka małych nacięć. Wprowadzają mikro-kamerę i instrumenty medyczne.

Patrząc na powiększony obraz na monitorze komputera, lekarz stwierdza patologiczną budowę, odcina dotknięty obszar i wyprowadza go na powierzchnię.

Następnie naczynia są traktowane w ten sam ukryty sposób, a szyte są wewnętrzne i zewnętrzne tkanki.

Czas trwania manipulacji od jednej godziny do czterech. Średni czas spędzony w szpitalu to tydzień. Cały ten okres pacjenta jest zmuszony do poruszania się i regularnego kaszlu, tak że funkcje oddechowe organizmu mogą być przywrócone tak szybko, jak to możliwe, a płuca są w pełni funkcjonalne.

Prognozy dotyczące przeżycia zależą nie tylko od jakości wykonywanej procedury, ale także od sił odpornościowych organizmu. Z reguły kobiety wykonują tę procedurę łatwiej i żyją dłużej. W przypadku braku przerzutów w trakcie operacji. Minimalny 5-letni okres jest przewidziany dla 80% operowanych pacjentów, z procedurą wideo - 95%.

Pulmonektomia

Najbardziej złożony rodzaj operacji płuc. Pulmonektomia - całkowita amputacja narządu. Pokazano, kiedy guz jest zbyt duży, częściowo ruchliwy i aby zaoszczędzić co najmniej część płuca nie jest już możliwa. Istnieje szczególna specyfika w usuwaniu prawych i lewych organów, co ma pewne różnice.

I tak, organ po prawej stronie usuwa się w następujący sposób:

 • zyskuje dostęp do mostka, lekarz ciągnie autonomicznie żyły, tętnice, w ostatniej instancji - oskrzela, z jej kultem nie może być zbyt długi, w przeciwnym razie może to spowodować rozwój zapalenia i nagromadzenie mas ropnych;
 • Oskrzela zszywa się specjalnym urządzeniem - zapaleniem oskrzeli. Prawe płuco jest amputowane;
 • Po sprawdzeniu szczelności i nienaruszalności szew (wtrysk powietrza znaczy) powleczony zatorów naczyniowych i opłucnej, pozostawiając w odprowadzania ustnej, szyte powierzchniową tkanek mostka.

Lewy narząd - ponieważ oskrzele znajdujące się po tej stronie jest nieco większy, chirurg dokładnie monitoruje rozmiar kikuta. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko nawrotu.

Polimorficzny gruczolak ślinianki ślinianki przyusznej: tutaj jest opis i obraz kliniczny.

W okresie rehabilitacji pacjent potrzebuje stałego zaopatrzenia w tlen. Pierwsze dni pobytu u lekarza wymagają aspiracji drenażowej, aby wykluczyć możliwość przemieszczenia śródpiersia i wypływu krwi do opłucnej.

Rokowanie przy braku przerzutów - 40-50% pacjentów przeżywa ponad 5 lat.

Chemioterapia

Wynik uzyskany w trakcie chemioterapii jest dość wysoki. Z reguły to jest stosowany jako kompleksowe leczenie po operacji jako spowolnienie powtarzających się procesów, czynnik. Może być również przepisany przed operacją w ramach środków zapobiegawczych.

Najczęstsze kombinacje leków:

 • karboplatyna + etopozyd - Pierwsza linia chemioterapii. Zaleca się 4 kursy w odstępie 3 tygodni. Cena wynosi około 4000 rubli. na 10 ampułek;
 • cisplatyna + etopozyd Odnosi się do środków alkilujących. Jest aktywny we wszystkich fazach uszkodzenia komórek. Hamuje nieodwracalne procesy, niszcząc chore komórki. Kurs 3 - 4 tygodnie z cotygodniową przerwą. Jest przydzielany 3 - 4 kursy. Cena wynosi od 5 200 rubli. do pakowania (10 wstrzyknięć po 60 ml);
 • karboplatyna + gemcytabina - lek przeciwnowotworowy, aktywnie tłumi negatywny wpływ nowotworu na syntezę DNA. Cena wynosi około 6000 rubli. Przebieg leczenia - 4 - 5 tygodni, z powtarzanymi powtarzaniami w ciągu tygodnia.

Z tego filmu dowiesz się wielu przydatnych informacji na temat chemioterapii:

Radioterapia

Zakłada użycie promieniowania rentgenowskiego do neutralizacji aktywnego podziału dotkniętych komórek. Jest to pokazane jako główna opcja leczenia, i jako kompleksowa miara dla innych rodzajów leczenia, szczególnie jeśli istnieją przerzuty.

Przebieg terapii - 6 tygodni na 3 - 5 sesji. Najskuteczniejsza metoda z zaniedbanym rozwojem patologii.

W domu

Tradycyjna medycyna nie jest bardzo powszechna w leczeniu nowotworów, zwłaszcza w późnych stadiach ze względu na jej niską skuteczność. Nieco wsparcia dla ciała pomoże:

 • ekstrakt z czerwonej gorzkiej papryki - jest przyjmowany jako nalewka po dwutygodniowej ekspozycji. Spowalnia procesy patologiczne w ciele;
 • biały jemioła - Roślina połączona z włóknami kukurydzy. Spowalnia obrażenia;
 • tłuszcz z borsuka - jest przyjmowany jako mikstura w 1 łyżce przed snem.

Recenzje

Pomimo złożoności diagnozy - rak płuc może i powinien być leczony. Im wcześniej patologia zostanie ujawniona, tym szybciej rozpocznie się leczenie i tym większe szanse, że osoba będzie musiała walczyć z rakiem.

Jeśli jesteś zainteresowany problemu omawianego w tym artykule, lub jeśli znasz z pierwszej ręki, jak poważna jest wczesna diagnoza i leczenie złośliwych terminowe rozpoznań raka, można udostępnić poniżej swoje myśli - w sekcji „Uwagi”.

Rak płuca

Rak płuca - Złośliwy nowotwór pochodzący z tkanek miąższu oskrzeli lub płuc. Objawy raka płuc obejmują stan podgorączkowy, kaszel z plwociną lub krwią, duszność, ból w klatce piersiowej, utratę wagi. Możliwy rozwój zapalenia opłucnej, zapalenia osierdzia, zespołu górnej żyły głównej dolnej, krwotoku płucnego. Dokładna diagnoza wymaga prześwietlenia i tomografii płucnej, bronchoskopii, badania plwociny i wysięku opłucnowego, biopsji guza lub węzłów chłonnych. Radykalne metody leczenia raka płuca obejmują interwencje resekcyjne w objętości zależnej od częstości występowania guza, w połączeniu z chemioterapią i radioterapią.

Rak płuca

rak płuc - niedrobnokomórkowy nowotwór złośliwy pochodzenia nabłonkowego, zmieniających się od błony śluzowej oskrzeli, gruczołów oskrzeli (rak oskrzelopochodny) lub pęcherzykowe tkanek (nowotwór płuc lub pnevmogenny). Rak płuc prowadzi w strukturze umieralności populacji nowotwory złośliwe. Śmiertelność w raku płuc stanowi 85% ogólnej liczby przypadków pomimo postępu we współczesnej medycynie.

Rozwój raka płuca nie jest taki sam w przypadku guzów o różnych strukturach histologicznych. W przypadku zróżnicowanego raka płaskonabłonkowego charakteryzującego się powolnym przebiegiem, niezróżnicowany rak rozwija się szybko i daje rozległe przerzuty. Złośliwym przebiegiem jest rak drobnokomórkowy płuc: rozwija się potajemnie i szybko, wcześnie daje przerzuty, ma złe rokowanie. Częściej guz powstaje w prawym płucu - w 52%, w lewym płucu - w 48% przypadków.

Rak jest zlokalizowany głównie w górnym płacie płuc (60%), rzadziej w dolnej lub środkowej (odpowiednio 30% i 10%). Wynika to z mocniejszym wymiany powietrza w górnych płatów, a także osobliwości struktury anatomicznej oskrzeli, w którym główny oskrzela prawego płuca prawo kontynuuje tchawicę i lewe tworzy kąt ostry do strefy rozwidlenia tchawicy. Dlatego substancje rakotwórcze, ciała obce, cząsteczki dymu, spieprzone do dobrze napowietrzonych stref i utrzymujące się w nich przez długi czas, powodują wzrost nowotworu.

Przerzuty raka płuc są możliwe na trzy sposoby: limfogeniczne, hematogenne i wszczepienie. Najczęstsze są przerzuty limfatyczne raka płuca do węzłów chłonnych oskrzelowo-płucnych, płucnych, przysadkowych, trójoskrzelowych, bifurkacyjnych, węzłów chłonnych przełyku. Pierwszy z przerzutami limfogennymi dotyczy płucnych węzłów chłonnych w strefie podziału płata oskrzelowego na segmentowe gałęzie. Następnie węzły chłonno-płucne wzdłuż płata płucnego są zaangażowane w proces przerzutowy.

Później są przerzuty w węzłach chłonnych korzenia płuca i niespokrewnionych żył, węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzeli. Następujące osoby biorą udział w procesie w węzłach chłonnych osierdziowych, przyotrzewnowych i okołodźwiękowych. Odległe przerzuty pojawiają się w węzłach chłonnych wątroby, śródpiersia, okolicy nadobojczykowej. Przerzuty raka płuc przez krwiopochodnej nowotworu wrastania występuje, gdy naczynia krwionośne, najczęściej dotknięte zarówno płuca, nerki, wątroby, nadnerczy, mózgu i kręgosłupa. W przypadku powstania guza na opłucnej możliwe jest przerzuty do raków płuca.

Przyczyny raka płuc

Pochodzenie i mechanizmy rozwoju raka płuc nie różnią się od etiologii i patogenezy innych nowotworów złośliwych płuc. W rozwoju raka płuca główną rolę odgrywają czynniki egzogenne: palenie tytoniu, zanieczyszczenie powietrza substancjami rakotwórczymi, promieniowanie (zwłaszcza radon).

Klasyfikacja raka płuca

Zgodnie ze strukturą histologiczną rozróżnia się 4 typy raka płuca: płaskokomórkowe, wielkokomórkowe, drobnokomórkowe i gruczołowe (gruczolakorak). Poznanie histologicznej postaci raka płuca jest ważne z punktu widzenia wyboru leczenia i prognozy choroby. Wiadomo, że rak płaskonabłonkowy płuc rozwija się stosunkowo wolno i zwykle nie daje wczesnych przerzutów. Gruczolakorak charakteryzuje się także stosunkowo powolnym rozwojem, ale charakteryzuje się wczesnym rozrostem krwi. Małe komórki i inne niezróżnicowane formy raka płuca są przejściowe, z wczesnymi rozległymi przerzutami limfogennymi i krwiotwórczymi. Należy zauważyć, że im niższy stopień różnicowania guza, tym bardziej złośliwy jest jego przebieg.

Według lokalizacji w odniesieniu do raka płuc, oskrzeli może być centralne, wynikające w dużej oskrzeli (główny, płatowe segmentowe) i obwodowej pochodzące od subsegmental oskrzela i ich oddziałów, a także tkanki płucne. Centralny rak płuca występuje częściej (w 70%), obwodowo - rzadziej (w 30%).

Kształt centralnego raka płuca to obwodowe, okołopłucnowe, guzowate i okołonowo-rozgałęzione. Rak obwodowy może rozwijać się w postaci "globularnego" raka (guz okrągły), nowotworu podobnego do zapalenia płuc, raka płuc (Pancosta). Klasyfikacja raka płuca przez system TNM i etapy tego procesu zostały szczegółowo opisane w artykule "Nowotwory złośliwe płuc".

Objawy raka płuc

Klinika raka płuc jest podobna do objawów innych złośliwych guzów płuc. Typowymi objawami są uporczywy kaszel z flegmą flegmowo-ropną, dusznością, podmorską temperaturą ciała, ból w klatce piersiowej, krwioplucie. Niektóre różnice w klinice raka płuc wynikają z anatomicznej lokalizacji guza.

Centralny rak płuc

Guz nowotworowy zlokalizowany w dużym oskrzelu daje wczesne objawy kliniczne z powodu podrażnienia błony śluzowej oskrzeli, upośledzonej drożności i wentylacji odpowiedniego segmentu, płata lub całego płuca.

Zainteresowanie opłucnej i pni nerwowych powoduje pojawienie się zespołu bólowego, zapalenia opłucnej nowotworu i zaburzeń w strefach unerwienia odpowiednich nerwów (przepony, błądzenia lub nawracania). Przerzuty raka płuc do odległych narządów powodują wtórne objawy z dotkniętych narządów.

Kiełkowanie z guzem oskrzelowym powoduje pojawienie się kaszlu z flegmą i często z domieszką krwi. Kiedy pojawia się hipowentylacja, a następnie niedodma segmentu lub płata płuc, rakowe zapalenie płuc, objawiające się podwyższoną temperaturą ciała, pojawia się ropna plwocina i duszność. Rakowe zapalenie płuc dobrze reaguje na terapię przeciwzapalną, ale powraca ponownie. Nowotworowe zapalenie płuc często towarzyszy krwotocznemu zapaleniu opłucnej.

Kiełkowanie lub ściskanie guza nerwu błędnego powoduje paraliż mięśni głosowych i objawia się chrypką. Klęska nerwu przeponowego prowadzi do paraliżu przepony. Kiełkowanie guza nowotworowego w osierdziu powoduje pojawienie się bólu w sercu, zapalenie osierdzia. Zainteresowanie żyły głównej górnej prowadzi do zakłócenia odpływu żylnego i limfatycznego z górnej połowy tułowia. Tzw zespołu żyły głównej górnej przejawia opuchliznę i obrzęk twarzy, uderzenia gorąca z sinicą odcieniem, obrzęk żył w ramionach, szyi, klatki piersiowej, duszność, w ciężkich przypadkach - bóle głowy, zaburzenia widzenia i zaburzenia świadomości.

Obwodowy rak płuc

Obwodowy rak płuca we wczesnych stadiach jego rozwoju jest bezobjawowy, ponieważ nie ma receptorów bólowych w tkance płucnej. Wraz ze wzrostem węzła nowotworowego w proces zaangażowane są oskrzela, opłucna i sąsiadujące narządy. Miejscowe objawy obwodowego raka płuca to kaszel z plwociną i żyłami krwi, zespół ściskania żyły głównej górnej, chrypka głosu. Kiełkowania guza w opłucnej towarzyszy ropne zapalenie opłucnej i ucisk płuc z wysiękiem opłucnowym.

Rozwój raka płuca towarzyszy wzrostowi ogólnych objawów: zatruciu, duszności, osłabieniu, utracie wagi, podwyższonej temperaturze ciała. W zaawansowanych postaciach raka płuc, powikłania narządów dotkniętych przerzutami, rozpad guza pierwotnego, niedrożność oskrzeli, niedodma, obfite krwotoki płucne są dodawane. Przyczyny zgonu w raku płuc najczęściej służą jako rozległe przerzuty, rakowe zapalenie płuc i zapalenie opłucnej, wyniszczenie (ciężkie wyczerpanie organizmu).

Rozpoznanie raka płuca

Rozpoznanie w przypadku podejrzenia raka płuca obejmuje:

Leczenie raka płuc

Wiodącym w leczeniu raka płuc jest metoda chirurgiczna w połączeniu z radioterapią i chemioterapią. Operacja wykonywana jest przez chirurgów klatki piersiowej.

Wobec przeciwwskazań lub nieskuteczności tych metod, prowadzi się leczenie paliatywne mające na celu złagodzenie stanu terminalnie chorego. Na zabiegi paliatywne obejmują ulgę w bólu, terapię tlenową, detoksykacja, operację paliatywną. Nałożenie tracheostomii, gastrostomii, enterostomy, nefrostomijny, etc)... W raku płucnym wykonuje się leczenie przeciwzapalne z zapaleniem opłucnej - drenaż jamy opłucnej, hemostatyczną z krwotokiem płucnym.

Rokowanie i zapobieganie rakowi płuc

Najgorsze rokowanie obserwuje się statystycznie w nieleczonym raku płuca: prawie 90% pacjentów umiera 1-2 lata po diagnozie. W przypadku nie łączonego chirurgicznego leczenia raka płuca pięcioletnia przeżywalność wynosi około 30%. Leczenie raka płuca na etapie I daje pięcioletni wskaźnik przeżycia wynoszący 80%, II - 45%, III - 20%.

Niezależne promieniowanie lub chemioterapia daje 10% wskaźnik przeżycia 5% dla pacjentów z rakiem płuc; w przypadku leczenia skojarzonego (chirurgiczne + chemioterapia + radioterapia) wskaźnik przeżywalności w tym samym okresie wynosi 40%. Prognostycznie niekorzystne przerzuty raka płuc do węzłów chłonnych i odległych narządów.

Kwestie zapobiegania rakowi płuc są istotne w związku z wysoką śmiertelnością populacji z tej choroby. Najważniejszymi elementami profilaktyki raka płuca są aktywne warunki sanitarne, zapobieganie rozwojowi zapalnych i niszczących chorób płuc, wykrywanie i leczenie łagodnych guzów płuc, zaprzestanie palenia tytoniu, eliminacja zagrożeń zawodowych i codzienne narażenie na czynniki rakotwórcze. Przekazywanie fluorografii co najmniej raz na 2 lata może wykrywać raka płuc we wczesnym stadium i zapobiegać rozwojowi powikłań związanych z zaniedbanymi postaciami procesu nowotworowego.

Leczenie raka płuc w Moskwie

Rak płuc jest jedną z najczęstszych chorób onkologicznych na świecie. Każdego roku potrzeba więcej żyć niż w przypadku raka jelit, gruczołu krokowego, gruczołów sutkowych i jajników. Głównym czynnikiem ryzyka jest palenie. Im dłużej osoba pali i im więcej papierosów wypala dziennie, tym większe jest ryzyko złośliwego guza w płucach. Pozbywanie się złego nawyku nie jest spóźnione w żadnym wieku: w każdym razie ryzyko stopniowo się zmniejszy.

Przyczyny raka płuc

W przypadku większości nowotworów bardziej właściwe jest mówienie nie o przyczynach, ale o czynnikach ryzyka. Nie wywołują raka ze 100% prawdopodobieństwem, ale zwiększają ryzyko zachorowania:

 • Jak już wspomniano, głównym czynnikiem ryzyka raka płuc jest palenie. I nie tylko aktywny, ale także pasywny. Jeśli ciągle palisz z kimś, twoje zdrowie jest zagrożone.
 • Niektórzy ludzie w miejscu pracy kontaktują się z substancjami takimi jak azbest, nikiel, chrom, arsen. Te czynniki rakotwórcze zwiększają ryzyko raka płuc.
  Niektórzy ludzie mają dziedziczne brzemię. Ryzyko wzrasta, jeśli złośliwy guz w płucach zostanie zdiagnozowany u jednego z rodziców, brata lub siostry.
 • W glebie, skałach i wodzie zawarta jest niewielka ilość uranu. Rozkłada się, tworząc gaz radonowy, który następnie wchodzi do powietrza. Czasami gromadzi się w pomieszczeniach w niebezpiecznych stężeniach.

Rokowanie w przypadku raka płuc

Powaga prognozy zbliżającego się życia z rozpoznaniem raka płuc na całe życie jest oczywista. Zwykle pięcioletni wskaźnik przeżycia jest stosowany do oszacowania rokowania nowotworu, zależy to od rodzaju guza, stadium choroby i obecności (rozpowszechnienia) przerzutów.

We wczesnych stadiach choroby (niedrobnokomórkowy rak płuca w pierwszym etapie) 5-letnie przeżycie w raku płuca obserwuje się u około 60% pacjentów; w II etapie - u około 40% pacjentów, w stadium IIIa - około 15%. W późniejszych stadiach choroby szanse na osiągnięcie 5-letniego przeżycia mają tendencję do zera.

Rak płuca jest najbardziej „bezbożnych” ze znanych rodzajów nowotworów płuc, w zależności od stopnia dając od 1 do 5% 5-letnich przeżyć. Jednocześnie jest najbardziej wrażliwy na chemioterapię i radioterapię, dlatego wczesne leczenie znacznie poprawia rokowanie w przypadku drobnokomórkowego raka płuca w stadium 1-3.

Skuteczne leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc zależy od możliwości uzyskania odpowiednich korzyści chirurgicznych. Terminowe zastosowanie nowoczesnych schematów leczenia polichemioterapii w połączeniu z lekami docelowymi zwiększa oczekiwaną długość życia do 6-8 miesięcy, a do 20-25% pacjentów - do ponad roku.

Rodzaje złośliwych guzów płuc

Wybór tych lub innych metod leczenia silnie zależy od rodzaju raka płuc u pacjenta. Istnieją dwa główne typy, w zależności od tego, jak komórki nowotworowe wyglądają pod mikroskopem:

 • Najczęstszym niedrobnokomórkowego raka płuc, który obejmuje różne podtypy raka: raka płaskokomórkowego, gruczolakoraka oraz raka wielkokomórkowego.
 • Rak drobnokomórkowy jest mniej powszechny. Występuje tylko u palaczy.

Jak pomóc pacjentowi z rakiem płuc?

Niestety, psychologiczny wstrząs spowodowany rozpoznaniem raka w raku płuc i ogólnego w szczególności zaprzecza wielu ludziom możliwość trzeźwo ocenić sytuację i zaufania nisko- lub nawet całkowicie niesprawdzonych metod medycyny tradycyjnej.

Wokół leczeniu raka płuc, istnieje wiele non-bezpodstawne mity na temat skuteczności leczenia grzyba brzozowego, nalewki z łopianu, rumianku, nagietka muchomory, wódka z propolisu, aż do metod najbardziej niepotwierdzone.

Metody leczenia raka płuc

Współczesna medycyna oparta na dowodach w uzasadnieniu leczenia onkologii płuc opiera się na ściśle naukowym uzasadnieniu użycia pewnych protokołów. Podstawą wyboru dokonanego przez lekarza prowadzącego jest charakterystyka morfologiczna guza, jego częstość występowania, obecność lub brak przerzutów, ogólny stan pacjenta.

Oprócz chirurgicznego leczenia raka płuc, w połączeniu z chemioterapią można stosować różne programy radioterapii. Psychologiczne zawiłości i emocjonalne doświadczenia, które pojawiają się u pacjenta i krewnych, pomogą rozwiązać psycho-onkologów w Klinice Europejskiej.

Chemioterapia raka płuc

Ostatnio, najbardziej obiecującym dla leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc, uważane są za celowanych środków (małe molekuły i przeciwciała monoklonalne, zwłaszcza działające na określonej docelowej tkanki. - czynnik wzrostu nabłonka, a tworzenie nowych naczyń krwionośnych leków przeciwnowotworowych z tej serii gefitynib (Iressa) i erlotynib (Tarceva®) stosuje się terapia jako drugiej lub trzeciej linii w niektórych rodzajach raka płuc wyrażając pewien typ receptora. - EGFR w znaczącej liczbie przypadków himiotera Pius pozwala nie tylko uzyskać zmniejszenie wielkości guza, przerzuty do zapobiegania i przywrócenie jakości życia, ale również w celu osiągnięcia długotrwałego remisji lub oporne rekonwalescencji pacjenta.

warunki szpitalne pozwalają zarówno neoadiuwantowej i chemioterapia uzupełniająca na każdym poziomie złożoności i kompleksowości, zarówno pod względem onkologicznym szpitala i przychodni w dzień szpitalu. Wybór optymalnego chemioterapii (zgodnie z dokładnego rozpoznania Badanie histologiczne nowotworu, zwłaszcza stopień choroby u danego pacjenta) prowadzi się w ścisłej zgodności z międzynarodowymi protokołów, które okazały się skuteczne w randomizowanym, podwójnie ślepych, kontrolowanych badaniach klinicznych. Stosuje się leki ostatnich pokoleń, które mają największą skuteczność i najmniej toksyczny efekt, "pod przykrywką" terapii podtrzymującej, minimalizując skutki uboczne chemioterapii na krwinkach i narządach wewnętrznych. Zgodnie ze wskazaniami zainstalowane są pojedyncze pompy jednorazowego użytku, co pozwala zapewnić równomierne podawanie leków przez długi czas lub automatyczne dozowniki. W niektórych przypadkach ustalany jest specjalny system portu infuzyjnego do chemioterapii.

Wraz z rozwojem i nawrotem zapalenia opłucnej guza (raka błony śluzowej opłucnej) w przychodni możliwe są paliatywne interwencje chirurgiczne (torakocenteza, obliteracja jamy klatki piersiowej).

W złożonych, wątpliwych i kontrowersyjnych przypadkach możliwe jest, aby przyciągnąć zewnętrznych konsultantów - Główny chemotherapeutists Rosja i Szwajcaria kliniki (Centre de Chimitherapie Anti-Cancereuse - Lausanne i Fribourg) i USA (Roswell Park Cancer Center, Buffalo, NY). W razie potrzeby przeprowadzamy konsultacje z zagranicznymi kolegami, aby uzyskać "drugą opinię" lekarzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy.

Chirurgiczne leczenie raka płuc

Niedrobnokomórkowy rak płuca nadaje się z reguły do ​​leczenia chirurgicznego, z reguły lepiej niż drobnokomórkowego. W zależności od wielkości i umiejscowienia guza, lekarz może go usunąć przez wychwycenie zdrowej tkanki wokół lub całkowite usunięcie płuca. Zazwyczaj interwencja chirurgiczna jest uzupełniona kuracją chemioterapii uzupełniającej lub radioterapii. Pomaga to zniszczyć pozostałe komórki rakowe i zmniejszyć prawdopodobieństwo nawrotu.

Obecnie chirurdzy coraz częściej stosują małoinwazyjne zabiegi chirurgiczne, gdy na ściance klatki piersiowej dokonuje się nakłucia, a elastyczny cienki torakoskop wyposażony w źródło światła i kamerę wideo umieszcza się w środku.

Czasami niedrobnokomórkowy rak płuc leczony jest ablacją o częstotliwości radiowej. Cienka igła jest wprowadzana do guza i nakładany jest na nią prąd elektryczny, który spala komórki rakowe.

Rak drobnokomórkowy jest znacznie bardziej nieoperacyjny niż niedrobnokomórkowy. Muszę uciekać się do innych metod leczenia.

Radioterapia raka płuc

Radioterapia jest skuteczna zarówno w niedrobnokomórkowym, jak i w leczeniu drobnokomórkowego raka płuc. Lekarz może przepisać tę metodę leczenia w różnych celach:

Przed zabiegiem operacyjnym (neoadjuwantowa radioterapia). Pomaga to zmniejszyć rozmiar guza, chirurg staje się łatwiejszy do usunięcia, a pacjent lepiej toleruje interferencję.

Po leczeniu chirurgicznym (uzupełniająca radioterapia). Jest to konieczne, aby zniszczyć komórki nowotworowe, które pozostały w ciele po operacji i zapobiec nawrotowi.

Jako niezależny środek do zwalczania objawów zaawansowanego raka płuc: ból, krwawienie itp.

Czasami przebieg radioterapii jest połączony z chemioterapią. Takie leczenie nazywa się chemioradioterapią.

Terapia docelowa w przypadku raka płuc

W celu niekontrolowanego namnażania się, przeżycia i ochrony przed układem odpornościowym, komórki rakowe wykorzystują pewne molekularne mechanizmy genetyczne. Znajomość ich pomaga tworzyć specjalne leki celowane. W porównaniu z chemioterapią działają bardziej precyzyjnie, blokując tylko niektóre substancje znajdujące się w komórkach nowotworowych.

W raku płuc stosuje się następujące leki celowane:

 • Blokery angiogenezy (wzrost nowych naczyń krwionośnych w nowotworze złośliwym): bewacizumab (Avastin), ramukirumab (Cyramza).
 • Blokery EGFR (receptora białka, które zazwyczaj aktywuje podział komórek i komórek nowotworowych, nadmiernie aktywny i przyczynia się do ich niekontrolowanego rozprzestrzeniania) erlotynib (Tarceva) Afatynib (Gilotrif), gefitinib (Iressa®).
 • blokery alk (zmutowane białka, które zazwyczaj występuje u osób niepalących i tych, którzy palą trochę) krizotinib (KSALKORI) tseritinib (Zykadiya) alektinib (Aletsensa) brigatinib (Alunbrig).
 • Blokery BRAF (zmutowane białko, które powoduje niekontrolowane wzrostanie się komórek): dabrafenib (Tafinlar), trametynib (mechatyk).

Rak opłucnej

Leczenie chorych z nowotworowym opłucnej zaczyna Thoracentesis - ewakuacji płynu z jamy opłucnej, który natychmiast prowadzi do poprawy zdrowia, zmniejszenie duszność, ból i poprawić jakość życia pacjenta. Badanie usuniętego płynu, przeprowadzonego bezpośrednio po opłucnej, pozwala dokładniej ustalić przyczynę zapalenia opłucnej. Określić stopień występowania zapalenia opłucnej jest nie tylko, ale także konkretnych zmian, które spowodowały ten stan pomaga cały arsenał nowoczesnych metod badawczych, klinik dostępnych dla pacjentów (zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, tomografia komputerowa w klatce piersiowej, USG itp.)

Po pewnym czasie od nakłucia wysięk może się ponownie gromadzić w jamie opłucnej. Jeśli płyn musi zostać usunięty mniej niż miesiąc po opłucnej, lekarz może ustalić system portu wewnątrzopłuceniowego - mały zbiornik z tytanu z silikonową membraną, który jest umieszczony pod skórą i połączony cewnikiem z jamą opłucnową. W przyszłości, w celu dostosowania się wysięk opłucnowy, po prostu trzeba czuć pod membraną skóry systemu portów i wprowadzić do niej specjalną igłę.

Również wewnątrz-opłucnowemu systemowi portowemu można podawać chemioterapię. Chemioterapia wewnątrzopłatowa pomaga zmniejszyć powstawanie wysięku. Jest szczególnie skuteczny u pacjentów z międzybłoniaka, rak płuc i gruczoł mleczny.

Gdy jest to konieczne, można przeprowadzić kadzie, który pozwala na dochodzenie jamy opłucnej poprzez nakłucie w ścianie klatki piersiowej za pomocą specjalnego narzędzia - wideotorakoskopia wytwarzać biopsję witrynie tkanka podejrzane następnie badanie morfologiczne, że w większości przypadków pozwala na dokładne rozpoznanie.

Chemioterapia ogólnoustrojowa nie tylko wpływa na sam nowotwór, ale z dobrą wrażliwością na chemioterapię może prowadzić do eliminacji zapalenia opłucnej u większości pacjentów.

Pleurodez

Jeśli jest to niemożliwe, chemioterapia może prowadzić pleurodesis w opłucnej przy czym arkusze są zgrzewane ze sobą przez wprowadzenie różnych chemikaliów z lokalnego efektu przeciwnowotworowego.

Leczenie uzupełniające raka może być uzupełnione immunoterapią komórkami LAK, rekombinowaną interleukiną-2 lub ich kombinacją.

Wybór na korzyść jednego lub drugiego wariantu immunoterapii lub sekwencji leczenia immunoterapeutycznego jest przeprowadzany przez onkologa na podstawie wyników badania pacjenta, biorąc pod uwagę szybkość nagromadzenia płynu, stan ogólny, wrażliwość na chemioterapię, wcześniejsze leczenie itp.). Pleurocenteza jest wykonywana przez doświadczonych specjalistów przy użyciu specjalnego urządzenia Pleurocan (USA) i tylko pod kontrolą ultradźwiękową, co zapewnia bezpieczeństwo, szybkość i dokładność interwencji.

Leczenie raka płuc Etap 4 z przerzutami

Na 4 etapach raka płuc (powszechne w całym ciele nowotworu), ewentualnie paliatywne lub objawowe leczenie w Moskwie. Leczenie paliatywne jest podejściem wymuszonym, jeśli nie jest możliwe przezwyciężenie onkologii za pomocą dostępnych dziś środków, ma na celu zmniejszenie cierpienia, przedłużenie i poprawę jakości życia pacjentów. Nasi pacjenci otrzymują odpowiednią analgezję, tlenoterapię, detoksykację, operacje paliatywne (tracheostomia, torakocentezy, pleurodeza, itp.), Jeśli to konieczne. W rakowym zapaleniu płuc wykonuje się wszystkie niezbędne leczenie przeciwzapalne, z krwotokiem płucnym - hemostatyczną terapią.

Paliatywne leczenie raka płuca w Klinice Europejskiej

Oddział objawowe i paliatywne leczenie klinika posiada wszystkie niezbędne funkcje opieki poważnie chorzy pacjenci nie są w stanie zaspokoić dla siebie, w tym dodatkowe monitorowanie pacjenta rękę pielęgniarki środowiskowej, pielęgniarki lub lekarza-resuscytatora.

Używane nowoczesne protokoły europejskie zintensyfikowane leczenia pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe płuc w celu zmniejszenia masy guza i zahamowanie ich tempa wzrostu. W razie potrzeby ewakuacji wysięki ustnej, różne rodzaje łagodzeniu bólu detoksykacji, terapia przeciwwymiotne regenerujący, terapię wieloskładnikowego mającej na celu wsparcie funkcjonowanie ważnych narządów (serce, wątrobę, nerki, płuca), każdy wysiłek mający na celu poprawę stanu zdrowia i jakości życia cierpliwy.

Prawidłowe leczenie raka płuca w IV stopniu z przerzutami pomaga przedłużyć życie pacjenta, poprawić jego jakość. W nowoczesnej onkologii zmieniło się samo pojęcie nieuleczalnych nowotworów złośliwych. Taka diagnoza nie jest postrzegana jako zdanie, ale jako choroba przewlekła, w której nadal można pomóc pacjentowi. W Klinice Europejskiej jest wszystko, co niezbędne.

Etapy leczenia raka płuca na różnych etapach

Jeśli podsumować powyższe, leczenie złośliwych guzów płuc w Moskwie, w zależności od stadium, będzie wyglądać następująco:

 • W stadium 0, kiedy guz nie rozwija się poza błonę śluzową, zwykle ogranicza się do interwencji chirurgicznej. Radioterapia i chemioterapia nie są wymagane.
 • Również w etapie 1 często ogranicza się do leczenia chirurgicznego. Przy wysokim ryzyku nawrotu wykonuje się chemioterapię adjuwantową lub radioterapię. Podczas operacji można usunąć frakcję lub mniejszą część płuca, a także niektóre węzły chłonne znajdujące się w śródpiersiu.
 • Na dwóch etapach przed zabiegiem lekarz może przepisać przebieg neoadjuwantowej chemioterapii lub radioterapii. Objętość operacji może być różna, aż do usunięcia całego płuca. Po usunięciu nowotworu zawsze przeprowadza się chemioterapię, a czasami - radioterapię.
 • Leczenie raka płuca Etap 3 rozpoczyna się od chemioterapii i radioterapii. Następnie, jeśli guz można usunąć i stan pacjenta na to pozwala, należy wykonać operację. W przeciwnym razie radioterapia i chemioterapia są głównymi metodami leczenia raka płuc trzeciego stopnia.
 • W stadium 4 niedrobnokomórkowego raka płuca wykonuje się leczenie paliatywne i objawowe.

Lekarze z Europejskiej Kliniki wiedzą, jak pomóc

Jesteśmy pewni, że zawsze możemy pomóc, dlatego podejmujemy się leczenia pacjentów z rakiem płuc na każdym etapie:

 • Europejska Klinika wykonuje złożone interwencje chirurgiczne.
 • Nasi lekarze stosują najnowszą generację leków o udowodnionej skuteczności.
 • Mamy unikalną gałąź opieki paliatywnej dla Rosji.
 • Dla pacjentów, u których dalsze leczenie jest niepraktyczne, zapewniamy hospicjum nieograniczony czas pobytu.
 • Wiemy, jak zwiększyć skuteczność chemioterapii, co zrobić, jeśli przepisane leczenie nie pomaga.
 • Nasi lekarze wiedzą, jak radzić sobie z zapaleniem opłucnej i innymi powikłaniami raka płuc.
 • Stosujemy skuteczną terapię podtrzymującą, która pomaga radzić sobie z efektami ubocznymi i dobrze przenosić podstawowe leczenie.

Gdzie lepiej leczyć raka płuc: w Rosji czy za granicą?

Wśród rosyjskich pacjentów z rakiem, którzy zdecydowali się na leczenie za granicą, najbardziej popularne są izraelscy, europejscy, w mniejszym stopniu (ze względu na wysokie koszty usług) - amerykańskie kliniki. Niewątpliwie często można uzyskać lepszą opiekę medyczną za granicą.

Ale w Rosji istnieją kliniki, w których praktycznie dostępne są te same procedury, leki, lekarze działają zgodnie z międzynarodowymi protokołami. Europejska klinika ma wszystko, czego potrzebujesz. Tutaj nie traktują gorzej niż w znanych europejskich lub izraelskich klinikach. A dla pacjenta kosztuje mniej.

Europejska Klinika Pacjentów regularnie doradza naszym kolegom z zagranicy. A w przypadkach, gdy jest to naprawdę konieczne, pomagamy naszym pacjentom uzyskać usługi medyczne za granicą od wiodących specjalistów.